برگزاری کارگاه آموزشی حسابداران مدارس سما استان تهران

کارگاه آموزشی حسابداران مدارس سما استان تهران

کارگاه آموزشی ویژه حسابداران مدارس سما استان تهران با حضور دکتر اسکندری معاون محترم امور مدارس سما استان تهران و آقای شهسواری مدیر کل پشتیبانی و مالی سازمان سما و آقای زارعی رئیس اداره نظارت و بازرسی امور مالی سازمان سما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی در این جلسه مشکلات و چالش های نرم افزارهای مالی و ارتقا سطح دانش حسابداران مورد بحث قرار گرفت و معاون امور مدارس استان تهران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های مدارس گفت : ما در مدارس منابع نسبتا خوبی داریم که باید نسبت به مصارف و منابع به خوبی و به دقت رعایت شود که اگر نتوانیم در هزینه ها و درآمد ها مدیریت کنیم قطعا سیستم مدرسه آسیب خواهد دید .لذا وی با تاکید بر انضباط مالی در مدارس به رفع موانع و مشکلات در خصوص افزایش شفافیت و نظارت مالی تاکید کرد .
. و پیرامون مشکلات و چالش های نرم افزارهای مالی و مسایل مالی مدارس گفتگو شد. و در خصوص شفافیت مالی بیشتر و دقت و تمرکز در ثبت و ضبط اسناد مالی تاکید گردید.
شهسواری با بیان اینکه حسابداری محصول نیاز انسان و وظیفه آن ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده است نکات مهمی در خصوص حسابرسی مدارس و سود و زیان و مدیریت مالی و بروز رسانی اطلاعات مالی را بیان نمود.
فرشاد دراین نشست ضمن قدردانی از زحمات حسابداران مدارس و مدیران از حضور حاضرین محترم تشکر نمودند.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15