نشست هم اندیشی مسئولین حوزه امور مالی معاونت امور مدارس سما تهران و مسئولان مالی سازمان سما

نشست هم اندیشی مسئولین حوزه امور مالی معاونت امور مدارس سما استان تهران با حضور دکتر اسکندری معاون امور مدارس سما استان تهران و دکتر داودی خزانه دار محترم معاونت علوم تربیتی و مهارتی و آقای زارعی رییس اداره نظارتی امور مالی معاونت علوم تربیتی و مهارتی برگزار شد
در این نشست جهت تسریع و شفافیت امور مالی بر اجرای موارد زیر تاکید شد:


۱-لزوم استقرار سیستم حسابداری حسابیار دانشگاه آزاد در مدارس و معاونت های سما کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید
۲- تجمیع محاسبات حقوق و دستمزد مدارس در حوزه معاونت از اول تابستان
۳- معرفی نمایندگان امین اموال مدارس و استقرار سیستم اموال در مدارس
۴- بررسی نواقص و ایرادات و رویه های پرتال جامع مدارس
۵- بررسی مشکلات در پیرامون حساب های جدید ملی و رسالت در مدارس
۶ _ بررسی و بحث در خصوص مشکلات ایجاد شده در نحوه صدور سند حسابداری ناشی از برداشت ۱۱ درصد از تمامی واریزی ها و موجودی حساب مدارس به عنوان سهم سرانه توسط معاونت علوم تربیتی و مهارتی که مغایر با بخشنامه ها می باشد.
۷_بررسی و بحث در خصوص ایجاد روندی برای واریزی درآمدهای فوق برنامه توسط والدین به حساب مستقل مدارس در بانک رسالت و نحوه هزینه کرد از حساب مذکور

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26