اردوی توانمندسازی مدیران مدارس سما استان تهران در قالب طرح همتا در استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مدارس استان تهران این اردو با شرکت حداکثری مدیران مدارس استان برگزار شد. دکتر اسکندری معاونت امور مدارس سما استان تهران در بیان اهداف اجرای این طرح گفتند: در این اردو، مدیران مدارس ضمن بازدید از بوستان علوی و فاطمی، از رویکردهای آموزشی غالب در این بوستان آشنا شدند و ضمن تبادل نظر با مدیران و کادر آموزشی به تحلیل رویکرد فعالیت محور این بوستان پرداختند.

رییس شورای تربیتی استان افزودند از دیگر برنامه‌های توانمندسازی مدیران مدارس استان تهران بازدید و آشنایی از امکانات آموزشی موجود، فضاها و برنامه های جاری بوستان بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نصیری راهبر فرهنگی سما استان تهران اجرای این اردو توانمندسازی را به منظور توسعه مهارت های مدیران مدارس در راستای تربیت چندساحتی بیان داشتند و افزودند بازدیدهای محتوا محور تاریخی، فرهنگی، معنوی در قالب بازدید از موزه ها، اماکن تاریخی و مذهبی از دیگر برنامه‌های این دوره بود.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15