جلسه هم اندیشی مدیران حوزه ستادی و مدیران کل امور مدارس استان تهران

جلسه هم اندیشی مدیران حوزه ستادی و مدیران کل امور مدارس استان تهران

با حضور دکتر اسکندری معاون امور مدارس استان تهران و مدیران حوزه ستادی آقایان شکوری، سرمدی، دکتر میرزایی ،حاج آقا نصیری و مدیر کل امور مدارس پردیس جناب دکتر قاجارگیر، سرپرست اداره کل مدارس دماوند دکتر آصفی، رودهن دکتر کریم باغبان، ورامین دکتر نصیری، اسلامشهر دکتر نگاهبان، فیروزکوه دکتر نیک پناه، یادگار امام(ره) دکتر ایزدی، پرند دکتر حسینی، تهران شرق دکتر هاشم زهی برگزار گردید. در این جلسه دکتر اسکندری ضمن تاکید بر امکانات بالقوه استان تهران با ترسیم برنامه های آتی معاونت امور مدارس استان به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی رهنمودهای لازم را ارائه و بر برنامه محوری در حوزه های آموزشی، اداری، مالی و فرهنگی تاکید داشتند و براساس داده های پرتال جامع مدارس وضعیت موجود مدارس را تبیین و تحلیل نموده و خواستار کسب جایگاه واقعی مدارس استان تهران شدند. . همچنین دکتر اسکندری در خصوص فرآیند و مراحل مختلف اجرای تهیه لباس فرم دانش آموزی و پلتفرم ست توضیحات لازم را ارایه و دغدغه ها و پیشنهادات مدیران کل را دریافت و جمع بندی نمودند. در پایان برنامه های معاونت در حوزه های فرهنگی،آموزشی و اداری مطرح و مسایل جاری مورد تحلیل و تبادل نظر قرار گرفت.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15