اجرای سرود در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران

اجرای سرود توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی-سازمان مرکزی

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26