اجرای سرود در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران

اجرای سرود توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی-سازمان مرکزی

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 9