ارتباط دانشکده های تعلیم و تربیت اسلامی با مدارس تهران آغاز شد.

در جلسه ای با حضور دکتر اسکندری معاون امور مدارس استان تهران و سرکار خانم دکتر بنیسی و خانم دکتر خانزادی معاون آموزشی دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی واحد تهران جنوب و دکتر میرزایی مدیر آموزش و پژوهش مدارس استان تهران، راهکارهای توسعه تعاملات بین مدارس و دانشکدگان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه دکتر اسکندری، با ترسیم نقشه راه همکاری دانشکده های تعلیم و تربیت اسلامی با مدارس استان تهران، بر هدفمند بودن این تعامل تاکید و خواستار بررسی و تحلیل علمی رویکردهای موجود در مدارس شدند.


اسکندری در ادامه با تاکید بر بهره مندی حداکثری از پتانسیل های این دانشکده ها، بر افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در بررسی رویکردهای تربیتی مدارس؛ تشکیل تیم های تخصصی برای هر مدرسه، پایش فعالیت های مدارس براساس رویکرد غالب توسط اعضای علمی را خواستار شدند.
اسکندری با تاکید بر برگزاری دوره های توانمندسازی ویژه مدارس سما توسط دانشکده های تعلیم و تربیت اسلامی را فرصتی ویژه برای افزایش همکاری طرفین دانستند و اذعان داشتند که برگزاری این دوره ها می تواند در افزایش سطح شناخت و آگاهی طرفین نسبت به مسائل و امور آموزشی و جاری مدارس مفید باشد.

در ادامه دکتر بنیسی رئیس دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی نیز با بیان این که دانشکده تعلیم و تربیت به منظور برگزاری دوره های آموزش خانواده و مشاوره های تخصصی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های اعضای هیئت علمی در حوزه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی از آمادگی لازم برخوردار هستند، اظهار امیدواری کردند که این تعاملات بین دانشکده و مدارس بتواند منجر به بهبود سطح آموزشی و مهارتی طرفین گردد. وی همچنین افزود دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی واحد تهران جنوب آمادگی کامل برای برگزاری دوره های مورد نیاز مدارس را دارد.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15