جلسه هم اندیشی برترین سیستم های آموزشی برای مدارس سما و سند ۲۰۲۰

جلسه هم اندیشی برترین سیستم های آموزشی برای مدارس سما و سند ۲۰۲۰

در جلسه ای با حضور دکتر شهروز شهبازی قائم مقام رئیس سازمان سما و دکتر محمد عابدی مدیر کل حوزه ریاست معاونت علوم تربیتی و مهارتی و دکتر اسکندری معاون امور مدارس استان تهران در راستای تقویت و کیفیت سیستم آموزشی برای دانش آموزان مدارس سما بحث و گفتگو شد .
دکتر اسکندری فرمودند مدارس سما نیازمند تغییر در نوع عملکرد و کیفیت بخشی به فعالیت های خود هستند.‌در این رابطه بایستی به موانع موجود در عملکرد مدیران توجه نمود و هر آنچه که در ساختار سازمان سما در قالب دستورالعمل ها،آئین نامه ها و بخشنامه ها مانع تسهیل در فعالیت ها می شود بایستی اصلاح شود.
‌در ادامه مدیران به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با مدارس و نوع فعالیت هایشان و نیز با بیان بررسی راه کارهای مناسب برای افزایش اعتماد خانواده ها درجهت افزایش اقبال به مدارس سما و برند سازی مدارس سما پرداختند
دکتر عابدی :ایجاد کارگروه های تخصصی جهت کیفیت بخشی و ارتباط موثر مدارس سما با دانشگاه آزاد حائز اهمیت است.
آقای دکتر شهبازی ضمن توجه به اظهارات مدیران،فرمودند امیدواریم با برگزاری کارگروه‌های مشترک بین ستاد و مدارس، چالش ها و موانع برطرف شده و شاهد شکوفایی مدارس سما به عنوان بزرگترین مجموعه مدارس غیر دولتی کشور باشیم.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15