معاونت امور مدارس استا ن تهران درنظر دارد تا در راستای تحقق سندتحول و تعالی دانشگاه آزاداسلامی و سند تحولی وزارت آموزش و پرورش و به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان به همکاری در مدارس خود در سطح استان تهران دعوت به همکاری می نماید.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26