برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آخرین رویدادها

رادیو پادکست مدارس سما استان تهران

سرود سمایی بود هرکه ساعی بود

سرود سمایی بود هرکه ساعی بودسرود سمایی بود هرکه ساعی بود

پادکست شماره ۱  تشویق و تنبیه

زادیو جوانتشویق و تنبیه

پادکست شماره ۲ عادت های خوب و بد

رادیو جوانعادت های خوب و بد

پادکست شماره ۳ انتقادپذیری

رادیو جوانانتقادپذیری

پادکست شماره ۴ مقایسه

رادیو جوانمقایسه

پادکست شماره ۵ هوش و ذکاوت

رادیو جوانهوش و ذکاوت

پادکست شماره ۶ خوش خلقی

رادیو جوانخوش خلقی
رادیو جوانخوش خلقی