نشست مشترک و جلسه هم اندیشی مدیران دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد

نشست مشترک و جلسه هم اندیشی مدیران دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد
64a51c416f15b zf96c

نشست مشترک و جلسه هم اندیشی مدیران دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران ستادی معاونت امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران  با حضور دکتر فرشته حشمتیان معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران،دکترحاجیانی معاون محترم نظارتی دبیرخانه هیات موسس، مدیران دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و مهندس مهدی چراغی نماینده معاونت نظارت و بازرسی دبیرخانه هیات موسس دانشگاه در سازمان سما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت علوم تربیتی و مهارتی استان تهران ،در روز نخست این نشست دکتر فرشته حشمتیان ضمن خیرمقدم و اظهار خرسندی از حضور دکترحاجیانی معاون محترم نظارتی دبیرخانه هیات موسس و مدیران دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی از تلاش مهندس مهدی چراغی نماینده معاونت نظارت و بازرسی دبیرخانه هیات موسس دانشگاه در سازمان سما به جهت هماهنگی در برگزاری جلسه تشکر نمود.

در ادامه براساس ساختار جدید، معاونت سما استان تهران، مدیران را معرفی نموده و با شرح مختصری از ماموریت های محوله،مواردی از موانع پیش رو مرتبط با این ساختار را بیان نمودند.

 سپس هریک از مدیران حوزه معاونت سما استان تهران و مدیران امور مدارس شهرستان ها با اشاره به اهمیت حوزه ماموریت خود ، مطالبی را ارائه ونظرات،پیشنهادات والزامات مرتبط با اجرای برنامه های تحولی در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی را مطرح نمودند.

در این نشست آقای دکتر حاجیانی معاون نظارتی دبیرخانه هیات موسس دانشگاه، هدف از حضور در این نشست هم اندیشی را از جمله برنامه های دبیرخانه هیات موسس دانشگاه در راستای اهمیت و توجه به نقش مدارس در پیشرفت جامعه دانست و گفت:در کل کشور حجم دانش آموزان مدارس سما به یک درصد هم نمیرسد و همین مقدار هم که دانشگاه آزاد پوشش داده بسیار حائز اهمیت است و لازم است که به لحاظ کمیت و کیفیت به مدارس سما رسیدگی شود تا در بالاترین حد و اندازه بوده و بیشترین استانداردها را دارا باشند.

وی همچنین عنوان کرد: در زمان تأسیس مدارس انتظارات زیادی از سما داشته اند اما در تحلیل نهایی فاصله زیاد شده، که باید این فاصله ترمیم شود.

حاجیانی در ادامه گفت: تفاوت مدارس حقیقی و حقوقی دراین است که مدارس مرتبط به نظام و دانشگاه هستند و در حال حاضر ما دانشگاه آزاد اسلامی را بازوی علمی جمهوری اسلامی می دانیم.

وی در ادامه ابراز داشت:با حضور این جمع که حلقه مدیریتی توانمندی هستند انتظار می رود که خلاقانه و پیشرو عمل کنیم باید تلاش کنیم با حل این مشکلات و موانع که مطرح شد در واقع مجموعه سما در مجموعه آموزش و پرورش کشور بدرخشد و در نهایت باید گفت : مرا هزار امید و هر هزار تویی.

در ادامه چراغی، محمود زاده و نشاط دوست در راستای پیشرفت امور مدارس سما مطالبی را مطرح نموده و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

گفتنی است ادامه نشست بزودی در یکی از مجتمع های آموزشی شهر تهران باحضور جمعی از مدیران مدارس سما برگزار می گردد.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 42