اجرای سرود در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران

sorodsama140112
اجرای سرود در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران ۲

اجرای سرود توسط دانش آموزان مدارس سما استان تهران در اختتامیه جشنواره قلم دانشگاه آزاداسلامی-سازمان مرکزی

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38