فرشته حشمتیان معاون مدارس و آموزشکده های سما تهران تشریح کرد:

چگونگی الحاق آموزشکده های سما به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

حشمتیان معاون سماتهران برنامه های این معاونت را به منظور الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای سما به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت سما تهران، فرشته حشمتیان اعلام کرد : در راستای سیاست های دانشگاه آزاداسلامی استان تهران، هماهنگی ، مقدمات و برنامه ریزی های لازم برای الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای سما تهران به واحدهای دانشگاه آزاد انجام شده است. معاون مدارس و آموزشکده های سما تهران افزود: آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه به واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس ملحق خواهد شد . وی یادآور شد ضمن حفظ استقلال آموزشکده ها، هماهنگی ، برنامه ریزی و هدایت این واحد همچنان با معاونت سماتهران و حمایت و پشتیبانی این واحد با دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس خواهد بود. فرشته حشمتیان در ادامه گفت : جلسات هماهنگی و توافقات لازم برابر الحاق آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شریعتی و پاسداران به دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال ملحق خواهد شد و همچنین جلسات هماهنگی و توافقات لازم برای الحاق آموزشکده فنی و حرفه ای واحد ازگل به واحد تهران جنوب و الحاق آموزشکده فنی و حرفه ای تهرانسر به واحد یادگار امام(ره) در مرحله اجرا می باشد. وی در پایان افزود : آموزشکده فنی و حرفه ای سما کن وآموزشکده فنی و حرفه ای سما جنت آباد پس از اتمام مراحل ادغام و ساماندهی نیروهای انسانی ، به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ملحق خواهند شد.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38