اولین نشست هم اندیشی مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات مدارس سما استان تهران برگزارشد.

دکترحشمتیان با اشاره به لزوم تبیین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات افزود: از آنجایی كه تكنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود در سازمان های داخلی و خارجی است. نیاز است همکاران این حوزه، رویکر فناورانه را در مدارس تبیین نمایند. وی با اشاره به لزوم ارتباط همکاری و تبادل تجارب در عرصه فناوری و روابط عمومی بین همکاران مدارس سما ، از نوآوری های افراد در این زمینه استقبال می کند.

باحضور دکتر حشمتیان معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما و دبیر شورای نظارت استان تهران اولین نشست هم اندیشی با مسئولین سایت مدارس درسطح استان تهران در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۶ برگزار شد.
دکترحشمتیان با اشاره به لزوم تبیین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات افزود: از آنجایی که تکنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود در سازمان های داخلی و خارجی است. نیاز است همکاران این حوزه، رویکر فناورانه را در مدارس تبیین نمایند.
وی با اشاره به لزوم ارتباط همکاری و تبادل تجارب در عرصه فناوری و روابط عمومی بین همکاران مدارس سما ، از نوآوری های افراد در این زمینه استقبال می کند.
دکتر حشمتیان با اشاره به اینکه روابط عمومی جزء جدایی ناپذیر از فناوری اطلاعات است اضافه کرد: یکی از عوامل مهمی که در پیشبرد اهداف و سرنوشت یک سازمان اهمیت و ارزش اساسـی دارد و آن را در نیـل به اهداف مربوطه یاری می‌دهد کیفیت رابطه آن سازمان با افراد حقیقی، حقوقی و افکار عمومی می باشد. چشم انداز نهایی سازمان سما نیز رضایت والدین و دانش آموزان است. به همین دلیل نیاز است اخبار و رویدادهای مدرسه در زمان مناسب به اطلاع رسانده شود.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38