دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.
img 9740 x thumb
دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود. 
 
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، گردهمایی مدیران مدارس سما با حضور  محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی،سید محمد بطحایی رییس سازمان سما و جمعی از مدیران مدارس سما در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. 
دکتر فرشته حشمتیان، دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران در این گردهمایی گفت: اولویت اقدامات اجرایی فعالیت‌ها در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. در تحقق اهداف نباید همچون گذشته کار کرد چون در این صورت تغییرات اعمال نمیشود. مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از یک نهاد انقلابی عهده دار شده و تحول از بالا به پایین اجرایی نمی شود بلکه متولیان برنامه در صدر باید بتوانند فعالیتها را محقق کنند.
به گفته وی استان تهران ۴۲مدرسه سما و ۷هزار دانش آموز را در خود گنجانده است و هدف افزایش دانش آموزان به ۹هزار دانش آموز است. تاکنون دو مدرسه به عنوان مدرسه الگو تاثیرگذار منتخب شده است.
مهارت آموزی به دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.
img 9775 x thumb
دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران ادامه داد: در سند تحول و برنامه مدارس سما آموزش هر دانش آموز یک‌ مهارت مورد توجه قرار گرفته است. دختران و پسران امروز به عنوان آینده سازان باید مهارآموزی را مورد توجه قرار دهند. پایه تربیت خانواده تکمیل در مدارس و عرضه در اجتماع است و امروز در جایگاه معلمی توجه به نیروی انسانی از اهمیت برخوردار است.
وی اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می شود. البته امکان افزایش مدارس به تعداد ۲۰ مدرسه هم وجود دارد. جامعه امروز متحول شده و باید اعتماد را  افزایش داد.
دکتر فرشته حشمتیان تاکید کرد: امیدواریم تجارب استانها به یکدیگر منتقل شود و فضای گفتمان برقرار باشد و  در مسیر تعلیم تربیت و رضایت مندی اهل بیت گام برداریم.
شایستگی با ارتقای نیروی انسانی محقق می شود
روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 42