دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد

دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد
dr matin
دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد ۲

ارتقا کارکرد زنجیره ای نظام آموزشی تربیتی با رویکرد تحول آفرین

دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران با حضور در اولین روز نشست هم اندیش معاونان و مدیران مدارس سما که در شهر مشهد مقدس برگزار شد ، در راستای تحقق سند دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه پنج ساله بیان داشت : در ابتدا بیانیه ماموریت، چشم انداز و راهبردهای کلان بررسی شد.

دراین کارگاه آموزشی ، ذیل محورهای راهبردی دانشگاه شامل کارآمد و پایدار ، سرآمد و پاسخگو و پرورشگر قوه عاقله و توسعه دهنده فضای انقلابی بسته های کاری سند اجمالی و به طور خاص ذیل بسته اول ارتقا کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی اقدامات و راه کش های ویژه مدارس سما بررسی شد.

وی در پایان در حوزه بیانیه نقش مدارس سما در تعلیم و تربیت اجتماعی و توجه به کارکرد کلاسی و دبیران به عنوان نقش محوری اعم از تربیت تخصصی ، مهارتی و اجتماعی ، در باروری محیط های علمی و روش های تربیتی اجتماعی سخنانی را بیان داشت.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38