دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، گردهمایی مدیران مدارس سما با حضور  محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی،سید محمد بطحایی رییس سازمان سما و جمعی از مدیران مدارس سما در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. 

دکتر فرشته حشمتیان، دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران در این گردهمایی گفت: اولویت اقدامات اجرایی فعالیت‌ها در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. در تحقق اهداف نباید همچون گذشته کار کرد چون در این صورت تغییرات اعمال نمیشود. مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از یک نهاد انقلابی عهده دار شده و تحول از بالا به پایین اجرایی نمی شود بلکه متولیان برنامه در صدر باید بتوانند فعالیتها را محقق کنند.

به گفته وی استان تهران ۴۲مدرسه سما و ۷هزار دانش آموز را در خود گنجانده است و هدف افزایش دانش آموزان به ۹هزار دانش آموز است. تاکنون دو مدرسه به عنوان مدرسه الگو تاثیرگذار منتخب شده است.
مهارت آموزی به دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38