در راستای تحقق سندتحول و تعالی دانشگاه آزاداسلامی و سند تحولی وزارت آموزش و پرورش و به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان به همکاری در مدارس خود در سطح استان تهران دعوت به همکاری می نماید.

علاقه مندان به همکاری می توانند درخواست همکاری و رزومه خود را در نشانی IT.TEHRAN-SAMA.IR/JOB ثبت نمایند