آقامیری مطرح کرد؛ ۹۰ درصد معلمان مدارس سما افراد متعهدی هستند/ امکانات واحدهای دانشگاه آزاد، در خدمت مدارس سما

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: اگر معلمی تعهد و اخلاق داشته باشد می‌تواند، دانش آموز متعهدی را نیز تربیت کند؛ البته ۹۰درصد معلمان ما از این لحاظ وضعیت مناسبی دارند.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

سرخط خبرها

هم اندیشی

رویدادهای مدارس سما استان تهران

آقامیری مطرح کرد؛ ۹۰ درصد معلمان مدارس سما افراد متعهدی هستند/ امکانات واحدهای دانشگاه آزاد، در خدمت مدارس سما

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: اگر معلمی تعهد و اخلاق داشته باشد می‌تواند، دانش آموز متعهدی را نیز تربیت کند؛ البته ۹۰درصد معلمان ما از این لحاظ وضعیت مناسبی دارند.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

دکتر حشمتیان عنوان کرد: تعداد مدارس سما در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد

مدارس سما استان با رویکردی تربیتی موضوع مهارت محوری را در اولویت دارد

مدارس سما استان با رویکردی تربیتی موضوع مهارت محوری را در اولویت دارد

مدارس سما استان با رویکردی تربیتی موضوع مهارت محوری را در اولویت دارد

دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد

دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد

رویداد های مهم ماه اخیر

دکتر طهرانچی تأکید کرد؛ لزوم استخراج مدل‌های تعلیم و تربیتی از قرآن کریم/ باید همتی نو در باب تعلیم و تربیت آغاز کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: اگر معلمی تعهد و اخلاق داشته باشد می‌تواند، دانش آموز متعهدی را نیز تربیت کند؛ البته ۹۰درصد معلمان ما از این لحاظ وضعیت مناسبی دارند.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت و رئیس سما استان تهران با بیان اینکه مهارت آموزی به دانش آموزان در مدارس سما مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۷ مدرسه به مدارس سمای استان تهران افزوده می‌شود.

دکتر فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و تحول دانشگاه آزاداسلامی استان تهران در اولین روز کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهد برگزار شد

دکتر احمدی رئیس موسسه علوی در اولین روز نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهدمقدس بیان داشت : در سند تحول بنیادین مدیر مدرسه معلمی مومن ، خلاق ، متعهد ، منعطف و راهبر تربیتی توصیف شده است و در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاداسلامی نیز در بخش راهبردها تقویت فضائل اخلاقی و باورهای دینی و التزام به مسئولیت های اجتماعی موردتاکید قرار گرفته است.
براین اساس مدیران مدارس و بخش های مختلف از جمله در راهبری و هدایت باید رشد معنوی و اخلاقی دانش آموزان را وجهه همت خود قرارداده و در نظارت باید مدام مراقبت خود را در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی و فکری معلمان و دانش آموزان اعمال نمایند.
ارتباط با خانواده در جهت هماهنگی و همسویی با ارزشهای دینی و در بحث آسیب های اجتماعی با همکاری معلمان چالش ها و خطرات فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی را مرتب رصد نمایند. دراین دوره اموزشی در موضوع مدیریت اسلامی حسین احمدی معاون اسبق اموزش عمومی وزارت اموزش وپرورش به عنوان سخنران این موضوع رامورد تاکیدقرار دادند که بعضی از روشها ، محتواها و مفاهیم جاری در مدارس ، بویژه در گذشته ، مطابق با نظام و معیاراسلامی نبوده و نفوذ فرهنگ غربی که بر مبنای اومانیسم ، ما دیگری و نسبی گرایی است باید در عمل توسط مدیران و معلمان اصلاح و مفاهیم غنی و ارزشمند دینی جایگزین آن گردد. همچنین لازم است سند تحول بنیادین و سند تحول و تعالی دانشگاه سرلوحه برنامه ها و فعالیت های مدیران و معلمان و مربیان قرار گرفته و نگرانی های مسئولان عالی رتبه نظام را در زمینه بی توجهی به این اسناد برطرف گردد.

معاون سما استان تهران در بازدید از مدارس و آموزشکده های سما اسلام شهر اعلام کرد:
برنامه ریزی معاونت استان تهران براساس سیاست کلیِ هدایت، حمایت و نظارت می باشد

هدف معاونت استان تهران توسعه کمی و ارتقا کیفی استدکتر فرشته حشمتیان معاون مدارس و آموزشکده های سما استان تهران در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه مدارس سما

۱۴۰۱-۰۵-۰۱
۱۴۰۱-۰۵-۰۱
۱۴۰۱-۰۵-۰۱
۱۴۰۱-۰۵-۰۱
۱۴۰۱-۰۵-۰۱
۱۴۰۱-۰۴-۰۹
۱۴۰۱-۰۴-۰۸
۱۴۰۱-۰۴-۰۷
۱۴۰۱-۰۱-۱۶
۱۴۰۰-۱۲-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
۱۳۹۹-۱۱-۲۹